• Grupa "A" sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków

  Godz. 9.00

 • Grupa "B" godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Grupa "A" godz. 9.00 sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków

 • Grupa "B" sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Półfinał i finał piłki ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9.00

 • Godz. 9.00 sala SP 9 ul. Rodziny Nalazków w Elblągu

 • start do pierwszego biegu o godz. 11.00

   

 • start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Sala MOS

  Godz. 9 00 grupa A

  Godz 11.15 grupa B

 • Sala MOS

  godz. 9.00

 • Półfinał i Finał "A"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Finał "B" sala MOS

  godz. 10.00

 • Grupa "A"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Grupa "B"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Półfinał godz. 9.00

  sala MOS

 • Finał godz. 9.00

  sala MOS

 • godz. 9.00 lodowisko ul. Karowa

 • Godz. 9.00 lodowisko ul Karowa

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Boisko MOS ul. Saperów godz. 10.00 (miasteczko szkolne)

 • Park Modrzewie godz. 10.00

 • Park Modrzewie godz. 10.00

 • Godz. 11.00 Bażantarnia

 • Godz. 10.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godzina 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał unihokeja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 • Eliminacje unihokeja chłopców szkół podstawowych sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Godz. 10.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 10.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00 FINAŁ

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • FINAŁ godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9.00 Basen przy ul. Robotniczej

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • Eliminacje godz 10:00 sala MOS

 • Eliminacje godz 10:00 sala MOS

 • godz. 10:00 MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 10:00 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Eliminacje grupa "A" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Eliminacje grupa "B" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Eliminacje grupa "C" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Półfinał i Finał siatkówki chłopców szkół gimnazjalnych godz. 9:00 sala MOS

 • godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala GIM 1 ul. Rodziny Nalazków

 • Godz. 9:00 sala GIM 1 ul. Rodziny Nalazków

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki

 • godzina 9.00 lodowisko przy ul. Karowej

 • Godzina 9.00 lodowisko ul. Karowa

 • godz. 10.00 sala SP 8

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • GIM 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9:00

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki

 • Sala GIM 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9.00

 • Godz 9:00 sala MOS

 •  Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał mini piłki ręcznej dzewcząt sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Godz 9:00 sala MOS

 • FINAŁ godz 10:00 sala SP 9 ul. Rodziny Nalazków

 • godz. 12.00 ul. Saperów

 • godz. 12.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • godz 9.00 SP 11

 • godz 9.00 SP 11

 • godz 10.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 grupa B i 11.00 grupa C sala MOS ul Kościuszki

 • Finał godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • FINAŁ godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • Zawody przełożone na 04.10.2013r.

 • Park Modrzewie godz. 10:00

 • Godzina 9:30 Gimnazjum nr 2 - grają grupy "A" i "D"

 • Gim nr 4 ul. Korczaka - grają grupy "B" i "C"

 • Godz 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza

 • FINAŁ godz. 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza

 • Park Modrzewie godz. 10.20 start do pierwszego biegu

 • Eliminacje sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • eliminacje sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9.30 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • godz. 9.30 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a w Elblągu

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a w Elblągu

 • godz. 9 :00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9 :00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala Sp 8 ul. Szańcowa 2

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9:00

 • godz. 9:00 sala MOS grupa eliminacyjna "A"

 • godz. 9:00 sala MOS grupa eliminacyjna "B"

 • Finał sala MOS godz. 11:00

 • Godz. 9:00 lodowisko ul. Karowa

 • Godz. 9:00 lodowisko ul. Karowa

 • Grupa "B" godz. 9:00 orlik przy SP 4 ul. Mickiewicza

 • Grupa "A" godz. 9:00 orlik przy SP 14 ul. Mielczarskiego

 • Grupa "C" godz. 9:00 orlik przy SP 6 ul. Piłsudskiego

 • czwórbój LA dziewcząt SP godz. 12:30 

 • czwórbój LA chłopców SP godz. 12:30 

 • LA indywidualna GIMNAZJA godz. 11:00

 • LA indywidualna SP godz. 11:00

 • trójbój LA dz. i chł. SP 

 • czwórbój LA dziewcząt SP godz. 12:30 ul. Saperów

 • czwórbój LA chłopców SP godz. 12:30 ul. Saperów

 •  

  LA indywidualna GIMNAZJA godz. 11:00 ul. Saperów

 • LA indywidualna SP godz. 11:00 ul. Saperów

 • trójbój LA dz. i chł. SP ul. Saperów

 • Godz. 9:00 ORLIK przy SP 4 ul. Mickiewicza

 • Godz 9:00 Sp 11 Elbląg

 • Godz 9:00 SP 11 Elbląg

 • godz. 11 sala MOS

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Sala MOS godz 9:00

 • Bulwar Zygmunta Augusta godz. 12:30

 • Basen przy ul. Karowej

 • Basen przy ul. Karowej

 • Bażantarnia

 • Las Komunalny Bażantarnia.

 • Park Modrzewie.

  Start do pierwszego biegu o godz. 11:00

  Start do biegu na dystansie 2400 m o godz. 11:10

  Start do biegu na dystansie 4800 m o godz. 11:30

 • Park Kajki.

 • Park Traugutta.

 • 29.08.2014r. (piątek) o godz. 16:00 na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów w Elblągu.

 • Godz 10:00 park Modrzewie

  Zawody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • Godz 10:00 park Modrzewie

 • godz. 10:00 sala MOS eliminacje

 • godz. 10:00 sala MOS FINAŁ

 • godz. 10:00 sala MOS eliminacje

 • godz. 10:00 sala MOS FINAŁ

 • Godz. 9:00 sala mos eliminacje

 • Godz. 9:00 sala MOS

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

  Godz 10:00 chłopcy

  Godz.12:12 dziewczęta

 • Godz. 9:00 sala Gim 9 ul. Browarna 1

 • Godz. 9:00 sala Gim 9 ul. Browarna 1

 • Sala SP 8 Elbląg - gry eliminacyjne

 • Sala SP 8 - gry eliminacyjne

 • Sala SP 8 - gry eliminacyjne godz. 10:00 dziewczęta "TRÓJKI"

 • Sala MOS godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A godz.10:00

 • Godz 9:00 Gimnazja

  Godz 10:30 Szkoły Podstawowe

 • godz. 9:00 sala SP 8 ul Szańcowa

  dziewczęta szkoły podstawowe

 • Godz 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Sala MOS - turniej o puchar dyrektora SP 19

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Hala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:30 sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • Finał chłopców sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • godz. 9:00 MOS

 • Godz 9:00 MOS

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Orlik przy ZS nr 11 ul. Korczaka

 • Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki

 • Gim 2

 • SP 14 Elbląg

 • SP 4 Elbląg

   

 • godz. 9:00 sala MOS

 • Sala MOS godz. 9:00

 • Godz. 16:00. Stadion ul. Saperów.

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 14.00

 • Godz 10:30 odprawa techniczna w Parku Modrzewie

 • Park Modrzewie godz. 10:45 odprawa techniczna

 • Godz 10.10 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 10:00 FINAŁ

 • Eliminacje chłopców sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:10

 • Godz. 10:10 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Niedziela, 10 stycznia
       9.30-10.15 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych, – biuro zawodów (budynek EPT)
       10.00 - Otwarcie zawodów i licytacja WOŚP
       10.30 - Start dzieci i młodzieży na dystansach do 12 lat - 500m , 13-17 lat 1500 m (jedna pętla )
       11.00 - Start do Biegu Głównego – 5 km
       ok.12.00 - nagrody dla uczestników. Zakończenie zawodów.

 • godz. 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 11:00 sala MOS ul Kościuszki

 • Godz 11:00 sala MOS

 • Sala CSB

 • Sala MOS

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Chłopcy godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Chłopcy godz. 10:30 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Dziewczęta godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77 a

 • Dziewczęta godz. 10:30 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS

 • Sala MOS półfinały

 • Sala MOS FINAŁY

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS  FINAŁ

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Lodowisko

 • Lodowisko

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Grupa "A" orlik przy sp 16 godz 10.00

 • Grupa "B" orlik przy SP 4

 • Grupa "C" orlik przy SP 11

 • 15.04.2016 r. (piątek)        

  godz. 17.00     UKS Calipers Kielce - DAAS Basket Hills Bielski-Biała

  godz. 19.30     TRUSO The Construct Elbląg - UKS Trójka Żyrardów

 • 16.04.2016 r. (sobota)       

  godz. 16.00     DAAS Basket Hills Bielski-Biała - UKS Trójka Żyrardów

  godz. 18.30     TRUSO The Construct Elbląg - UKS Calipers Kielce

 • 17.04.2016 r. (niedziela)   

  godz. 11.00     DAAS Basket Hills Bielski-Biała - TRUSO The Construct Elbląg

  godz. 13.30     UKS Trójka Żyrardów - UKS Calipers Kielce

 • Ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • SP 14

 • Orlik SP 14

 • Grupa "A" Gim 1 ul. Rodziny Nalazków godz 10:00

 • Godz 10:00 Gim 4 ul. Korczaka GRUPA "B"

 • Godz 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza GRUPA "C"

 • Orlik Gim 4 godz. 10:00

 • Orlik Gim 4 godz.10:00

 • CRW DOLINKA godz 9:00

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • Park Modrzewie

 • Park Modrzewie

 • Zawody dla przedszkoli.

 • Sala MOS godz 11:00

 • Sala MOS godz 11:00

 • Sala MOS godz. 10:00

 • Sala MOS godz. 11:00

 • godz. 9:30 sala MOS

 • godz. 9:30 sala MOS

 • Sala MOS godz 9:30

 • Sala MOS godz 9:30

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • godz. 10:00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • godz. 9:00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • Sala SP 12 ul. Zajchowskiego

 • Godz. 10:00 sala GIM 5 ul. Agrikola 8

 • Sala Gim 5 ul. Agrikola 8 godz. 10:00

 • Godz. 10:00 sala gim 5 ul. Agrikola 8

 • Godz. 10:00 sala gim 5 ul. Agrikola 8

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A godz 9:00 grupy A i B

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77A grupa C

 • Sala MOS godz 9:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A godz 9:00 grupy A, B i C

 • Sala MOS godz. 9:00

 • Sala MOS godz. 12:00 grupa "A"

 • Sala MOS godz 10:30 grupa "B"

 • Sala MOS godz. 11:00, grupa "C"

 • Sala MOS godz. 09:00 FINAŁ

 • Lodowisko MOSiR, godz. 9:30

 • Lodowisko MOSiR, godz. 9:30

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia: Bieg główny - godz. 11:00, Biegi towarzyszące - godz. 10:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00 FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00 FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • SP 11 - godz. 9:00 - FINAŁ

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30 - Finał Miejski

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 9:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • CRW Dolinka godz. 11:30

 • Orlik przy Gim. 2 godz. FINAŁ

 • Orlik przy Gim. 2 FINAŁ

 • Orlik SP 16 godz. 10:00

 • Orlik SP 4 godz. 10:00

 • Orlik SP 11 godz. 10:00

 • CRW Dolinka godz. 8:45

 • Basen ul. Robotnicza, godz. 11:45

 • Orlik SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Orlik SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 9:00.

 • Hala MOS godz. 9:00

 • Hala MOS godz. 9:00 - FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 9:00

 • Hala MOS godz. 9:00 - FINAŁ

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Park Modrzewie godz. 11:15

 • Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 godz. 9:30

 • Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 godz. 9:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Orlik przy  SP 9 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00 

 • Grupa A – 14.05.2018 (poniedziałek) Orlik przy  SP 11 ul. Korczaka 34 godz. 10:00 

 • Grupa B  – 16.05.2018 (środa) Orlik przy SP 9 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00

 • Grupa C  – 17.05.2018 (czwartek) Orlik przy SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Grupa A – 7.05.2018 (poniedziałek) Orlik przy Gim. 1 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00

 • Grupy B,C  – 9.05.2018 (środa) Orlik przy Gim. 4 ul. Korczaka 34 godz. 10:00   

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Orlik przy Gim. 4 ul. Korczaka 34 godz. 9:00

 • Basen ul. Robotnicza

 • Orlik przy SP 11 (ul. Korczaka 34) godz. 9:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 11:00

 • Park Modrzewie, godz. 10:00

 • Park Modrzewie, godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS - godz. 11:30

 • Stadion ul. Saperów, godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów, godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów, godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów, godz. 16:30

 • XXXVI MIMS - Jesienne Biegi Przełajowe - Bażantarnia - polana przy wiacie Margitka godz. 9:30

 • XXXVI MIMS - Sztafetowe Biegi Przełajowe - Bażantarnia - polana przy wiacie Margitka godz. 9:30

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Hala ZSiPS MOS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Hala ZSiPS MOS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15 - 15:15

 • Lodowisko Helena - godz. 9:00.

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:15

 • Hala tartanowa SSP nr 3 ul. Agrykola 6 - godz. 10:00

 • Hala tartanowa SSP nr 3 ul. Agrykola 6 - godz. 10:00

 • Hala tartanowa SSP nr 3 ul. Agrykola 6 - godz. 10:00

 • Hala tartanowa SSP nr 3 ul. Agrykola 6 - godz. 10:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A - godz. 12:00

 • Hala SP 11 ul. Korczaka 34 - godz. 10:00

 • Hala SP 11 ul. Korczaka 34 - godz. 10:00

 • Hala SP 11 ul. Korczaka 34 - godz. 10:00 - FINAŁ

 • Hala SP 11 ul. Korczaka 34 - godz. 10:00

 • Hala SP 11 ul. Korczaka 34 - godz. 10:00

 • Hala SP 11 ul. Korczaka 34 - godz. 10:00 - FINAŁ

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30 - FINAŁ MIEJSKI

 • Stadion ul. Saperów - godz. 10:00

 • Orlik przy SP 11 (ul. Korczaka 34) godz. 10:00.

 • Orlik przy SP 14 (ul. Mielczarskiego 45) godz. 10:00.

 • Orlik przy SP 9 (ul. Wybickiego 20) godz. 10:00.

 • Orlik przy SP 11 (ul. Korczaka 34) godz. 10:00 - Półfinały

 • Finały godz. 10:00 - orlik przy SP 14 ul. Rechniewskiego

 • Stadion Saperów godz. 10:00

 • Stadion Saperów godz. 10:00

 • Stadion Saperów godz. 10:00

 • Stadion Saperów godz. 09:00

 • Stadion Saperów godz. 10:00

 • Tor "Kalbar" godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Hala MOS ZSiPS - godz. 10:30

 • Hala MOS ZSiPS - godz. 10:30

 • Hala MOS ZSiPS - godz. 10:30

 • Hala MOS ZSiPS - godz. 10:30

 • Hala MOS ZSiPS - godz. 10:30

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A, godz. 10:30

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A, godz. 10:30

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A, godz. 10:30

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A, godz. 10:30

 • Hala ZSiPS w Elblągu ul. Kościuszki 77A - godz. 10:00

 • Sala SP 11 ul. Korczaka 34, godz. 10:00

 • Sala SP 11 ul. Korczaka 34, godz. 10:00

 • Sala SP 11 ul. Korczaka 34, godz. 10:00

 • Sala SP 11 ul. Korczaka 34, godz. 10:00 - FINAŁ

 • Hala SP 11 (ul. Korczaka 34) godz. 10:00

 • Hala SP 11 (ul. Korczaka 34) godz. 10:00

 • Hala ZSiPS (ul. Kościuszki 77A) godz. 10:00

  • lodowisko „HELENA”
  • godz. 8:30 odprawa

  godz. 9:00 – rozpoczęcie zawodów 

 • Hala ZSiPS (ul. Kościuszki 77A) godz. 10:00

 • Hala ZSiPS (ul. Kościuszki 77A) godz. 10:00

 • Hala ZSiPS (ul. Kościuszki 77A) godz. 10:00

 • Hala ZSiPS (ul. Kościuszki 77A) godz. 10:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • SSP 3 - Hala im. Marianny Biskup godz. 10:00

 • SSP 3 Hala im. Marianny Biskup godz. 10:00

 • SSP 3 Hala im. Marianny Biskup godz. 10:00

 • SSP 3 Hala im. Marianny Biskup godz. 10:00

 • Lodowisko Helena godz. 09:00

 • Hala ZSiPS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Boisko LA ul. Saperów godz. 16:30

 • Boisko LA ul. Saperów godz. 16:30

 • Boisko LA ul. Saperów godz. 16:30

 • Boisko LA ul. Saperów godz. 16:30

 • Boisko LA ul. Saperów godz. 16:30

 • Boisko LA ul. Saperów godz. 16:30

 • Boisko LA ul. Saperów 14G godz. 10:00

 • Boisko LA ul. Saperów 14G godz. 10:00

 • Boisko LA ul. Saperów 14G godz. 10:00

 • Kryta pływalnia ul. Robotnicza godz. 10:00

 • 06 czerwiec 2023 r. godz. 9:30 – Tor Kalbar ul. Agrykola 8

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00 - FINAŁ

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Boisko LA ul. Saperów 14G godz. 16:30

 • Boisko LA ul. Saperów 14G godz. 16:30

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00 - FINAŁ

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00

 • Hala ZSiPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 10:00 - FINAŁ

 • Hala ZSIPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Hala ZSIPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Hala ZSIPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Hala ZSIPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Hala ZSIPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 12:00

 • Hala ZSIPSzOMS ul. Kościuszki 77A godz. 09:00

KALENDARZ IMPREZ

Halowa lekka atletyka szkół podstawowych

UWAGA w polu E-MAIL proszę wpisać adres nauczyciela zgłaszającego uczniów do zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21.02.2024 r.


Nr Imie i nazwisko Rok Szkoła
Bartkowski Michał 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Bartkowski Michał 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Batko Maria 2010 Zespół Szkół Pijarskich Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Bednarczuk Kacper 2009 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Bereda Nadia 2010 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Bereda Nadia 2010 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Bieg Michał 2010 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Braczkowski Aleksander 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Bumbul Franciszek 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
BŁAŻEJCZYK-STAŚKIEWICZ Marek 2010 Szkoła Podstawowa Pod Żaglami Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Chrapan Aleksander 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Chrościński Alan 2009 SP 25 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Chrościński Alan 2009 SP 25 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Chruszczyk Oskar 2010 SP 6 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Czapliński Michał 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Czapliński Michał 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Czerepski Filip 2010 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Czerepski Filip 2010 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Czerski Gabryiel 2009 SP8 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Czerski Gabryiel 2009 SP8 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Czupajło Michał 2011 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Czupajło Michał 2011 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Darmetko Jakub 2009 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Drop Łukasz 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Durszewicz Stanisław 2010 SP 6 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Durszewicz Stanisław 2010 SP 6 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Duszyńska Łucja 2010 SP NR 11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Dzik Ksawery 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Dzik Ksawery 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Dębska Laura 2009 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Dębska Laura 2009 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Fuk Julia 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Grabowska Nadia 2010 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Grudziąż Jan 2009 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Grudziąż Jan 2009 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Grudzińska Martyna 2012 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Grygun Zuzanna 2010 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Grzanka Michał 2010 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Górna Julia 2011 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Gąsiorowski Igor 2009 SP14 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Gąsiorowski Igor 2009 SP14 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Hulanicka Hanna 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Iwańczuk Kryspin 2009 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Janaczek Jan 2010 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Janaczek Jan 2010 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Kadłubowska Emilia 2011 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Kamiński Wiktor 2010 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Kamiński Wiktor 2010 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Kinakh Liia 2009 SP8 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Kinakh Liia 2009 SP8 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Kluge Amielia 2011 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Komorek Nicola 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Korostelov Dmytro 2010 SP 6 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Kowalska Agata 2010 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Kozak Filip 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Kozak Filip 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Kołecka Dominika 2012 SP NR 11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Król Antonina 2010 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Kulesza Wojciech 2009 SP 6 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Kulma Kamil 2009 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Laks Klaudia 2009 Zespół Szkół Pijarskich Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Laks Klaudia 2009 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Lange Kamil 2009 SP14 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Laszuk Karol 2011 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Lau Norbert 2009 Szkoła Podstawowa Pod Żaglami Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Lichoraj Natalia 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Lucewicz Nikodem 2010 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Malewicz Ania 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Malewicz Ania 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Materek Beniamin 2009 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Materek Beniamin 2009 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Matyszczuk Dawid 2010 SP 25 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Matyszczuk Dawid 2010 SP 25 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Mazurowska Alicja 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Mucha Emila 2010 SP8 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Mucha Emila 2010 SP8 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Najdowski Wojciech 2010 Szkoła Podstawowa Pod Żaglami Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Niewiadomska Oliwia 2010 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Nikitenko Nikita 2010 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Orzoł Nikola 2009 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Osowski Klaudiusz 2009 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Osowski Klaudiusz 2009 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Pastuszak Jakub 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Pastuszak Jakub 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Patynowska Miriam 2010 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Patynowska Miriam 2010 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Pawlyta Filip 2010 SP 6 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Pawul Adam 2009 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Pawłowski Alan 2010 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Piotrowska Pola 2011 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Piotrowski Jakub 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Piotrowski Tymoteusz 2009 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Piróg Paulina 2009 Zespół Szkół Pijarskich Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Piróg Paulina 2009 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Piątek Filip 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Pudlik Maja 2011 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Rakoczy Kacper 2009 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Rakoczy Kacper 2009 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Raniszewska Nina 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Raniszewska Nina 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Ratajczyk Paulina 2011 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Ratajczyk Paulina 2011 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Rychter Paweł 2010 SP14 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Rychter Paweł 2010 SP14 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Sambor Partyk 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Sambor Partyk 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Skowrońska Gabriela 2011 SP NR 11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Sobieska Oliwia 2010 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Stashevskaya Alisa 2009 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Stawicka Oliwia 2012 SP NR 11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Stawicka Oliwia 2012 SP NR 11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Stusińska Oliwia 2010 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Stypułkowska Wiktoria 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Szarko Michał 2009 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Szczerba Miłosz 2009 Szkoła Podstawowa Pod Żaglami Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Sztandarski Eryk 2009 Szkoła Podstawowa Pod Żaglami Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Sztandarski Eryk 2009 Szkoła Podstawowa Pod Żaglami Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Szuryński Alan 2010 SP14 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Szuryński Alan 2010 SP14 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Szwed Maja 2010 Zespół Szkół Pijarskich Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Szwed Maja 2010 Zespół Szkół Pijarskich Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Szyszko Aleksander 2010 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Szyszko Aleksander 2010 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Tadrowski Gabriel 2010 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Targoński Szymon 2009 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Tatarczuk Filip 2009 SP 25 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Tazuszel Oliwia 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Tazuszel Oliwia 2010 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Tałaj Anna 2009 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Trochimczuk Michalina 2009 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Trochimczuk Michalina 2009 SP 18 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Trzonek Maria 2010 Zespół Szkół Pijarskich Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Tsereshenko Mykyta 2009 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Warchoł Oliwier 2011 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Waszak Grzegorz 2009 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Waszak Grzegorz 2009 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Wojdyna Kamil 2010 SP 6 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Wojdyna Kamil 2010 SP 6 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Wojewódzka Kinga 2010 SP 9 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Wojtas Nadia 2011 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Woźniak Marcel 2009 SP14 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Woźnicka Lena 2009 SP NR 11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Wróblewski Antoni 2009 ZSP Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Zambrzycki Kacper 2009 SP16 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy pchnięcie kulą
Zaturski Piotr 2009 SP8 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Zaturski Piotr 2009 SP8 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą
Zega Kacper 2010 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok w dal
Zielińska Nadia 2010 SP12 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Zielińska Nadia 2010 SP 12 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
Ziemińska Aleksandra 2010 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok wzwyż
stypułkowska wiktoria 2010 SP NR 11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
stypułkowska wiktoria 2010 SP NR 11 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Łukiewicz Bartosz 2010 SP11 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Świercz Wiktoria 2010 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta 2x30 m
Świercz Wiktoria 2010 SP 15 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta skok w dal
Żmijewski Michał 2010 SP 25 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy 2x30 m
Żmijewski Michał 2010 SP 25 Halowa Lekka Atletyka SP: chłopcy skok wzwyż
Żydanowicz Nadia 2011 SSP3 Halowa Lekka Atletyka SP: dziewczęta pchnięcie kulą

PARTNERZY NASZEGO SERWISU

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
TRUSO
do góry