• Grupa "A" sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków

  Godz. 9.00

 • Grupa "B" godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Grupa "A" godz. 9.00 sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków

 • Grupa "B" sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Półfinał i finał piłki ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9.00

 • Godz. 9.00 sala SP 9 ul. Rodziny Nalazków w Elblągu

 • start do pierwszego biegu o godz. 11.00

   

 • start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Sala MOS

  Godz. 9 00 grupa A

  Godz 11.15 grupa B

 • Sala MOS

  godz. 9.00

 • Półfinał i Finał "A"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Finał "B" sala MOS

  godz. 10.00

 • Grupa "A"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Grupa "B"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Półfinał godz. 9.00

  sala MOS

 • Finał godz. 9.00

  sala MOS

 • godz. 9.00 lodowisko ul. Karowa

 • Godz. 9.00 lodowisko ul Karowa

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Boisko MOS ul. Saperów godz. 10.00 (miasteczko szkolne)

 • Park Modrzewie godz. 10.00

 • Park Modrzewie godz. 10.00

 • Godz. 11.00 Bażantarnia

 • Godz. 10.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godzina 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał unihokeja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 • Eliminacje unihokeja chłopców szkół podstawowych sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Godz. 10.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 10.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00 FINAŁ

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • FINAŁ godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9.00 Basen przy ul. Robotniczej

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • Eliminacje godz 10:00 sala MOS

 • Eliminacje godz 10:00 sala MOS

 • godz. 10:00 MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 10:00 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Eliminacje grupa "A" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Eliminacje grupa "B" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Eliminacje grupa "C" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Półfinał i Finał siatkówki chłopców szkół gimnazjalnych godz. 9:00 sala MOS

 • godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala GIM 1 ul. Rodziny Nalazków

 • Godz. 9:00 sala GIM 1 ul. Rodziny Nalazków

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki

 • godzina 9.00 lodowisko przy ul. Karowej

 • Godzina 9.00 lodowisko ul. Karowa

 • godz. 10.00 sala SP 8

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • GIM 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9:00

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki

 • Sala GIM 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9.00

 • Godz 9:00 sala MOS

 •  Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał mini piłki ręcznej dzewcząt sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Godz 9:00 sala MOS

 • FINAŁ godz 10:00 sala SP 9 ul. Rodziny Nalazków

 • godz. 12.00 ul. Saperów

 • godz. 12.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • godz 9.00 SP 11

 • godz 9.00 SP 11

 • godz 10.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 grupa B i 11.00 grupa C sala MOS ul Kościuszki

 • Finał godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • FINAŁ godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • Zawody przełożone na 04.10.2013r.

 • Park Modrzewie godz. 10:00

 • Godzina 9:30 Gimnazjum nr 2 - grają grupy "A" i "D"

 • Gim nr 4 ul. Korczaka - grają grupy "B" i "C"

 • Godz 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza

 • FINAŁ godz. 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza

 • Park Modrzewie godz. 10.20 start do pierwszego biegu

 • Eliminacje sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • eliminacje sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9.30 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • godz. 9.30 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a w Elblągu

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a w Elblągu

 • godz. 9 :00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9 :00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala Sp 8 ul. Szańcowa 2

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9:00

 • godz. 9:00 sala MOS grupa eliminacyjna "A"

 • godz. 9:00 sala MOS grupa eliminacyjna "B"

 • Finał sala MOS godz. 11:00

 • Godz. 9:00 lodowisko ul. Karowa

 • Godz. 9:00 lodowisko ul. Karowa

 • Grupa "B" godz. 9:00 orlik przy SP 4 ul. Mickiewicza

 • Grupa "A" godz. 9:00 orlik przy SP 14 ul. Mielczarskiego

 • Grupa "C" godz. 9:00 orlik przy SP 6 ul. Piłsudskiego

 • czwórbój LA dziewcząt SP godz. 12:30 

 • czwórbój LA chłopców SP godz. 12:30 

 • LA indywidualna GIMNAZJA godz. 11:00

 • LA indywidualna SP godz. 11:00

 • trójbój LA dz. i chł. SP 

 • czwórbój LA dziewcząt SP godz. 12:30 ul. Saperów

 • czwórbój LA chłopców SP godz. 12:30 ul. Saperów

 •  

  LA indywidualna GIMNAZJA godz. 11:00 ul. Saperów

 • LA indywidualna SP godz. 11:00 ul. Saperów

 • trójbój LA dz. i chł. SP ul. Saperów

 • Godz. 9:00 ORLIK przy SP 4 ul. Mickiewicza

 • Godz 9:00 Sp 11 Elbląg

 • Godz 9:00 SP 11 Elbląg

 • godz. 11 sala MOS

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Sala MOS godz 9:00

 • Bulwar Zygmunta Augusta godz. 12:30

 • Basen przy ul. Karowej

 • Basen przy ul. Karowej

 • Bażantarnia

 • Las Komunalny Bażantarnia.

 • Park Modrzewie.

  Start do pierwszego biegu o godz. 11:00

  Start do biegu na dystansie 2400 m o godz. 11:10

  Start do biegu na dystansie 4800 m o godz. 11:30

 • Park Kajki.

 • Park Traugutta.

 • 29.08.2014r. (piątek) o godz. 16:00 na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów w Elblągu.

 • Godz 10:00 park Modrzewie

  Zawody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • Godz 10:00 park Modrzewie

 • godz. 10:00 sala MOS eliminacje

 • godz. 10:00 sala MOS FINAŁ

 • godz. 10:00 sala MOS eliminacje

 • godz. 10:00 sala MOS FINAŁ

 • Godz. 9:00 sala mos eliminacje

 • Godz. 9:00 sala MOS

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

  Godz 10:00 chłopcy

  Godz.12:12 dziewczęta

 • Godz. 9:00 sala Gim 9 ul. Browarna 1

 • Godz. 9:00 sala Gim 9 ul. Browarna 1

 • Sala SP 8 Elbląg - gry eliminacyjne

 • Sala SP 8 - gry eliminacyjne

 • Sala SP 8 - gry eliminacyjne godz. 10:00 dziewczęta "TRÓJKI"

 • Sala MOS godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A godz.10:00

 • Godz 9:00 Gimnazja

  Godz 10:30 Szkoły Podstawowe

 • godz. 9:00 sala SP 8 ul Szańcowa

  dziewczęta szkoły podstawowe

 • Godz 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Sala MOS - turniej o puchar dyrektora SP 19

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Hala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:30 sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • Finał chłopców sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • godz. 9:00 MOS

 • Godz 9:00 MOS

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Orlik przy ZS nr 11 ul. Korczaka

 • Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki

 • Gim 2

 • SP 14 Elbląg

 • SP 4 Elbląg

   

 • godz. 9:00 sala MOS

 • Sala MOS godz. 9:00

 • Godz. 16:00. Stadion ul. Saperów.

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 14.00

 • Godz 10:30 odprawa techniczna w Parku Modrzewie

 • Park Modrzewie godz. 10:45 odprawa techniczna

 • Godz 10.10 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 10:00 FINAŁ

 • Eliminacje chłopców sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:10

 • Godz. 10:10 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Niedziela, 10 stycznia
       9.30-10.15 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych, – biuro zawodów (budynek EPT)
       10.00 - Otwarcie zawodów i licytacja WOŚP
       10.30 - Start dzieci i młodzieży na dystansach do 12 lat - 500m , 13-17 lat 1500 m (jedna pętla )
       11.00 - Start do Biegu Głównego – 5 km
       ok.12.00 - nagrody dla uczestników. Zakończenie zawodów.

 • godz. 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 11:00 sala MOS ul Kościuszki

 • Godz 11:00 sala MOS

 • Sala CSB

 • Sala MOS

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Chłopcy godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Chłopcy godz. 10:30 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Dziewczęta godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77 a

 • Dziewczęta godz. 10:30 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS

 • Sala MOS półfinały

 • Sala MOS FINAŁY

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS  FINAŁ

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Lodowisko

 • Lodowisko

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Grupa "A" orlik przy sp 16 godz 10.00

 • Grupa "B" orlik przy SP 4

 • Grupa "C" orlik przy SP 11

 • 15.04.2016 r. (piątek)        

  godz. 17.00     UKS Calipers Kielce - DAAS Basket Hills Bielski-Biała

  godz. 19.30     TRUSO The Construct Elbląg - UKS Trójka Żyrardów

 • 16.04.2016 r. (sobota)       

  godz. 16.00     DAAS Basket Hills Bielski-Biała - UKS Trójka Żyrardów

  godz. 18.30     TRUSO The Construct Elbląg - UKS Calipers Kielce

 • 17.04.2016 r. (niedziela)   

  godz. 11.00     DAAS Basket Hills Bielski-Biała - TRUSO The Construct Elbląg

  godz. 13.30     UKS Trójka Żyrardów - UKS Calipers Kielce

 • Ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • SP 14

 • Orlik SP 14

 • Grupa "A" Gim 1 ul. Rodziny Nalazków godz 10:00

 • Godz 10:00 Gim 4 ul. Korczaka GRUPA "B"

 • Godz 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza GRUPA "C"

 • Orlik Gim 4 godz. 10:00

 • Orlik Gim 4 godz.10:00

 • CRW DOLINKA godz 9:00

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • Park Modrzewie

 • Park Modrzewie

 • Zawody dla przedszkoli.

 • Sala MOS godz 11:00

 • Sala MOS godz 11:00

 • Sala MOS godz. 10:00

 • Sala MOS godz. 11:00

 • godz. 9:30 sala MOS

 • godz. 9:30 sala MOS

 • Sala MOS godz 9:30

 • Sala MOS godz 9:30

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • godz. 10:00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • godz. 9:00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • Sala SP 12 ul. Zajchowskiego

 • Godz. 10:00 sala GIM 5 ul. Agrikola 8

 • Sala Gim 5 ul. Agrikola 8 godz. 10:00

 • Godz. 10:00 sala gim 5 ul. Agrikola 8

 • Godz. 10:00 sala gim 5 ul. Agrikola 8

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A godz 9:00 grupy A i B

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77A grupa C

 • Sala MOS godz 9:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A godz 9:00 grupy A, B i C

 • Sala MOS godz. 9:00

 • Sala MOS godz. 12:00 grupa "A"

 • Sala MOS godz 10:30 grupa "B"

 • Sala MOS godz. 11:00, grupa "C"

 • Sala MOS godz. 09:00 FINAŁ

 • Lodowisko MOSiR, godz. 9:30

 • Lodowisko MOSiR, godz. 9:30

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia: Bieg główny - godz. 11:00, Biegi towarzyszące - godz. 10:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00 FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00 FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • SP 11 - godz. 9:00 - FINAŁ

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30 - Finał Miejski

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 9:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • CRW Dolinka godz. 11:30

 • Orlik przy Gim. 2 godz. FINAŁ

 • Orlik przy Gim. 2 FINAŁ

 • Orlik SP 16 godz. 10:00

 • Orlik SP 4 godz. 10:00

 • Orlik SP 11 godz. 10:00

 • CRW Dolinka godz. 8:45

 • Basen ul. Robotnicza, godz. 11:45

 • Orlik SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Orlik SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 9:00.

 • Hala MOS godz. 9:00

 • Hala MOS godz. 9:00 - FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 9:00

 • Hala MOS godz. 9:00 - FINAŁ

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Park Modrzewie godz. 11:15

 • Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 godz. 9:30

 • Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 godz. 9:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Orlik przy  SP 9 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00 

 • Grupa A – 14.05.2018 (poniedziałek) Orlik przy  SP 11 ul. Korczaka 34 godz. 10:00 

 • Grupa B  – 16.05.2018 (środa) Orlik przy SP 9 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00

 • Grupa C  – 17.05.2018 (czwartek) Orlik przy SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Grupa A – 7.05.2018 (poniedziałek) Orlik przy Gim. 1 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00

 • Grupy B,C  – 9.05.2018 (środa) Orlik przy Gim. 4 ul. Korczaka 34 godz. 10:00   

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Orlik przy Gim. 4 ul. Korczaka 34 godz. 9:00

 • Basen ul. Robotnicza

 • Orlik przy SP 11 (ul. Korczaka 34) godz. 9:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 11:00

 • Park Modrzewie, godz. 10:00

 • Park Modrzewie, godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

KALENDARZ IMPREZ

Statut MOS


 

                               

Statut     

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

w Elblągu

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, rodzaj, teren działania, siedziba i charakter prawny placówki

 

 

§ 1

Nazwa placówki brzmi: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

 

§ 2

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu zwany dalej MOS jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego

§ 3

Siedzibą Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest miasto Elbląg

 

§ 4

Terenem działania placówki jest miasto Elbląg

 

§ 5

Organem Prowadzącym placówkę jest Gmina Miasto Elbląg

 

 

§ 6

MOS używa pieczęci i znaków graficznych z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 

§ 7

MOS działa na podstawie;

 

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z  późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie ramowych statutów placówek publicznych(Dz. U. Nr 52, poz. 466, z  późniejszymi zmianami.

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z  późniejszymi zmianami.

      - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 marca 2005r. w

       sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków  

       pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności

 wnoszonej  przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005. Nr 52, 467),z  późniejszymi zmianami.

 

     - Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 Dz.U. nr 127 z późniejszymi zmianami ,

     - na  podstawie  niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania placówki i sposoby ich realizacji

 

§ 8

 

     Międzyszkolny Ośrodek Sportowy pełni funkcję młodzieżowego centrum sportowego w    

     Gminie Miasto Elbląg i realizuje następujące cele i zadania:

 

 1. Zapewnia szerokim kręgom młodzieży warunki do czynnego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej oraz umożliwia podnoszenie  poziomu wyszkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej w określonej dziedzinie.
 2. Ośrodek współpracuje z różnymi szkołami , z klasami sportowymi o różnych profilach w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz wykorzystania bazy sportowej.
 3. Pomaga młodzieży zdobywać umiejętności  organizowania i współorganizowania rekreacji i sportu (szkolenie młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów).
 4. Udostępnia dzieciom i młodzieży szkolnej pomieszczenia , urządzenia i sprzęt  sportowy na zajęcia programowe z kultury fizycznej i sportu wynikające  z planu pracy MOS , a także – w ramach posiadanych możliwości – do realizacji kultury fizycznej w szkołach znajdujących się w rejonie działania  placówki.
 5. Prowadzi szkolenie w poszczególnych dyscyplinach sportu w ramach  sekcji i grup  działającego w MOS  oraz dba o stały wzrost poziomu sportowego tych sekcji i grup.
 6. Organizuje masowe imprezy sportowe wynikające z planów prac organów administracji oświatowej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz współdziała w realizacji kalendarza sportowego z okręgowymi związkami sportowymi i Szkolnym Związkiem Sportowym , mających siedzibę w rejonie działań MOS.
 7. Organizuje zawody oraz uczestniczy w różnych  imprezach sportowych, których celem jest rozwój psychofizyczny , podnoszenie umiejętności  sportowych wychowanków oraz rywalizacja i współzawodnictwo na tle miasta, województwa i kraju  , w których bierze udział .
 8. Prowadzi zadania zlecone przez administracje oświatową w porozumieniu z władzami sportowymi miasta, w tym:

- powszechną naukę pływania i  jazdy na łyżwach dla uczniów elbląskich szkół

.          - miejski system współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych 

             dla SP i Gimnazjów

      9. Organizuje zgrupowania sportowe dla uczestników placówki w ramach letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz  

          akcji szkoleniowych Warmińsko- Mazurskiej Federacji Sportu.

     10. Realizuje inne zadania oświatowo- wychowawcze zlecone przez organ prowadzący, w tym wspieranie polityki miejskiej  

           poprzez kulturę fizyczną w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznej .

      11. Współpracuje z różnymi stowarzyszeniami k/f  i klubami sportowymi  w zakresie

       szkolenia młodzieży organizacji imprez i udziału w różnych zawodach sportowych.

 

     

 

§ 9

 

MOS realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalności statutową.
 2. Odpowiednie dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym  placówki z uwzględnieniem prawidłowości w zarządzaniu administracyjnym o gospodarczym.
 3. Zatrudnianie nauczycieli kompetentnych do prowadzenia zajęć w sekcjach sportowych , a także organizatorów sportu i rekreacji  przygotowanych do przeprowadzania imprez i zawodów o charakterze sportowym i rekreacyjnym,umożliwienie rozwoju talentu sportowego  oraz kształtowanie i rozwijanie nawyków czynnego wypoczynku.
 4. Współudział w realizacji zadań środowiska lokalnego  w zakresie kultury fizycznej i promocji  zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem  działalności placówek oświatowo – wychowawczych.
 5. Udział w realizacji zadań miejskich w zakresie kultury fizycznej , edukacji , kultury i sztuki oraz działań prozdrowotnych.
 6. Planowanie i organizowanie uczniom szerokiej oferty zajęć pozaszkolnych.
 7. Współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach programowych , a w szczególności ze szkołami , instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.
 8. Organizację imprez, zawodów sportowych, zajęć rekreacyjno- sportowych.
 9. Organizację zgrupowań sportowych i akcji szkoleniowych także poza swoją siedzibą.
 10. Organizację różnego rodzaju kursów, szkoleń, konferencji dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych osób zainteresowanych, zwiększających świadomość uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie i działaniach prozdrowotnych.
 11. Przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych w swojej działalności na rzecz MOS.
 12. Podawanie opinii publicznej poprzez lokalne media informacji dotyczących działalności placówki, a w szczególności: o udziale i ewentualnych sukcesach  dzieci i młodzieży zrzeszonych w MOS we współzawodnictwie sportowym,  o zorganizowanych przez placówkę imprezach sportowych i rekreacyjnych, o życiu sportowym sekcji i grup działających przy MOS.
 13. Współdziałanie z rodzicami w procesie wychowawczym dzieci, rozwojowym Ośrodka.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy placówki i ich kompetencje.

 

§ 10

Organami placówki są:

 1. dyrektor placówki
 2. rada pedagogiczna

 

 

Dyrektor MOS w szczególności:

 1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą placówki oraz reprezentuje ja na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. Sprawuje opiekę nad młodzieżą oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym MOS i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administrację, finansową i gospodarcza obsługę ośrodka.
 6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli, pracowników i trenerów i decyduje w sprawach:

a/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli, trenerów oraz innych pracowników ośrodka

b/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom , trenerom i pracownikom MOS,

c/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w sprawach odznaczeń , nagród i innych  wyróżnień dla nauczycieli, trenerów i pozostałych pracowników ośrodka.

 

      7. Wstrzymywania wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

      8. Współdziałania w wykonywaniu swoich zadań z rada pedagogiczną.

 

§ 11

 

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele i trenerzy zatrudnieni w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor MOS, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a/ zatwierdzanie planów pracy ośrodka

b/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych ośrodka

c/ uchwalanie zmian Statutu Ośrodka

 

        4. Rada pedagogiczna opiniuje:

a/ organizację pracy MOS

b/ projekt planu finansowego ośrodka

c/ wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom ośrodka odznaczeń , nagród i innych wyróżnień

d/ rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności

e/ rada pedagogiczna wykonuje zadania , które w przepisach zostały przewidziane radzie ośrodka

 

 

§ 12

 1. Ograny MOS maja możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych ustawą z 7 września 1991 r. , o systemie oświaty, przepisami wydanymi na jej podstawie i niniejszym statutem
 2. Każdy organ MOS-u jest obowiązany do bieżącej informacji innych organów ośrodka o podejmowanych działaniach i decyzjach.

 

§ 13

Rodzice mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty. W Ośrodku może działać Rada Rodziców na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja placówki.

 

 

§ 14

Podstawowa jednostka organizacyjną placówki jest stała forma zajęć ujętych w tygodniowym planie zajęć MOS.

 

§ 15

1. W placówce mogą być tworzone sekcje i grupy.

 

2. Stałą formę zajęć tworzy się, dla co najmniej 12 wychowanków.

 

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą ilość wychowanków w grupie.

 

4.Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę jest dobrowolne.

 

5.Zajęcia w placówce prowadzą nauczyciele , w  uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby  do tego uprawnione.

 

 

 

§ 16

1. Szczegółowa organizacja zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

 

2. Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący placówkę.

 

3. MOS opracowuje własne programy i plany pracy.

 

 

§ 17

1.Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.

 

2.Godziny pracy placówki ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę; powinny one być dostosowane do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.

3. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych powinny być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Zakres zadań pracowników pedagogicznych, innych pracowników placówki oraz wicedyrektora.

 

 

§ 18

 

 

1. Nauczyciel, trener ma prawo do:

a/ korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej  i merytorycznej ze strony dyrektora placówki , wicedyrektora i innych nauczycieli,

b/ decydowania o treści programu nauczanej dyscypliny

c/ decydowania w sprawie doboru metod , form organizacyjnych w nauczaniu swojej dyscypliny sportu,

d/ wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych swoich podopiecznych

 

2. Nauczyciel, trener odpowiada za:

a/ poziom wyników sportowo – wychowawczych w swojej dyscyplinie oraz prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

b/ skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem młodzieży na zajęciach,

c/ powierzony sprzęt sportowy i obiekty sportowe w czasie zajęć,

d/ utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów

 

3. Do zadań nauczyciela, trenera należy szczególnie:

a)     kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań wychowanków,

b)     stwarzanie warunków do rozwoju psycho - fizycznego młodzieży, szczególnie
utalentowanej w różnych dziedzinach,

c)     pogłębiania i rozszerzania własnej wiedzy,

d)     prowadzenia dokumentacji: plan organizacji szkolenia, dziennik zajęć,

e)     terminowe prowadzenie zajęć dydaktycznych z młodzieżą,

f)      pomoc przy przeprowadzaniu imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek,

g)     uczestnictwa w każdym posiedzeniu rady pedagogicznej, zgodnie z obowiązującym regulaminem rady pedagogicznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym

                         

§ 19

 

1.      Pracowników niepedagogicznych placówki zatrudnia i zwalnia  dyrektor MOS stosując ogólne przepisy prawa pracy.

2.      Zakresy obowiązków tych pracowników, a także zakres ich obowiązków ustala  dyrektor MOS.

 

 

§ 20

 

Tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

1. Wicedyrektor jest obowiązany do wykonania zadań w zakresie określonym mu przez dyrektora, a w szczególności:

 

a/ zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności,

b/ hospituje zajęcia nauczycieli i trenerów,

c/ kontroluje prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli i trenerów,

d/ prowadzi dokumentację godzin ponadwymiarowych.

 

 

2. Wicedyrektor Ośrodka posiada następujące uprawnienia a w szczególności:

 

a/ jest bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli, trenerów, określonych przez dyrektora,

b/ decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego,

c/ wnioskuje do dyrektora MOS w sprawie nagród, wyróżnień, kar,

d/ ma prawo używać pieczątki osobowej z tytułem: Zastępca dyrektora i podpisywać pisma zgodnie z zakresem swoich zadań i kompetencji.

 

3. Wicedyrektor odpowiada w szczególności za:

a/ sprawność organizacyjną i wyniki powierzonych jego opiece grup

b/ poziom nadzoru pedagogicznego

ROZDZIAŁ VI

 

Zasady udziału dzieci i młodzieży w zajęciach i imprezach organizowanych przez MOS.

 

 

§ 21

Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach placówki organizowanych w formie stałej , okresowej oraz okazjonalnej.

 

 

§ 22

Wychowankami placówki mogą być dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

§ 23

1.      Rekrutacji do sekcji i grup dokonuje się spośród chętnych dzieci i młodzieży na podstawie pisemnej zgody rodziców ( prawnych opiekunów), a także pozytywnych wyników badania lekarskiego. Na wybór grupy dla kandydata maja wpływ także wyniki przeprowadzonych przez nauczyciela prób sprawnościowych, które wykonywane są w obecności rodzica ( opiekuna)

 

2.      O udziale ucznia w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez MOS decyduje rodzic ( prawny opiekun) poprzez pisemną zgodę, a także dyrektor szkoły, ośrodka lub innej organizacji, która zgłasza do współzawodnictwa swoich podopiecznych

 

 

 

§ 24

1.   Uczestnik zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez MOS

ma prawo do:

a) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo , ochronę przed wszelkimi formami przemocy ( psychicznej, fizycznej) , uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,

             b)  poszanowania jego godności osobistej

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

d) korzystania w pełnym zakresie z obiektów, sprzętu i środków dydaktycznych , będących w dyspozycji MOS.

 

2.      Uczestnik zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez MOS ma obowiązek:

 

a)     aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

b)     przestrzegać postanowień zawartych w statucie,

c)      przestrzegać zasad bezpieczeństwa i współżycia w odniesieniu do innych uczestników zajęć lub uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych , a także okazywać szacunek nauczycielom , trenerom, sędziom i innym pracownikom placówki.

d)     dbać o wspólne dobro, w tym o powierzony sprzęt , a także o ład i porządek podczas zajęć , imprez lub innych akcji szkoleniowych.

 

 

§ 25

 1. MOS wynagradza wychowanka za:

a)           wybitne osiągnięcia,

b)           wzorową postawę,

c)            efektywną działalność na rzecz placówki

 

      2. Wychowanek może być wyróżniony na wniosek  nauczyciela lub organu MOS:

a)     pochwałą dyrektora placówki wobec uczniów i rodziców,

b)     listem pochwalnym do rodziców

c)      nagrodą rzeczową

 

      3. Za naruszenie przepisów zawartych w statucie oraz norm etycznych, wychowanek może być ukarany:

a)     upomnieniem nauczyciela,

b)     upomnieniem dyrektora placówki,

c)      odsunięciem od zajęć w placówce.

 

      4. Wychowanek i jego rodzice ( prawni opiekunowie) maja prawo odwołać się pisemnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania

         informacji o nałożonej karze  statutowej do dyrektora placówki.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Tryb rozstrzygania konfliktów i sporów w MOS

 

§ 26

 1. Wszystkie konflikty i spory dotyczące ucznia powinny być rozpatrywane w jego obecności z wzajemnym poszanowaniem praw stron konfliktu.
 2. Konflikty między wychowankami rozstrzygają : nauczyciele, dyrektor lub wicedyrektor placówki.
 3. Konflikty między uczniami a nauczycielem rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektor.
 4. W przypadku problemów dotyczących:

a)     pobicia ucznia przez ucznia,

b)     zastraszania ucznia przez ucznia

c)      wyłudzania pieniędzy lub innych rzeczy

d)     spożywania alkoholu , narkotyków i palenia papierosów

e)     kradzieży

 

organy placówki zawiadamiają niezwłocznie o zaistniałym problemie rodziców

( prawnych opiekunów) telefonicznie lub pisemnie.

 

       5. W przypadku zaistnienia problemów wymienionych w pkt. 4 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca  

          dyrektora placówki do skreślenia wychowanka z listy uczniów uczestniczących w zajęciach , imprezach i akcjach  

          szkoleniowych organizowanych przez MOS.

 

 


§ 27

 1. Konflikty między rodzicami a nauczycielem rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektor placówki.
 2. Konflikty między uczniem a pracownikiem administracji i obsługi rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektor placówki.
 3. Konflikty między pracownikami rozstrzyga dyrektor placówki.
 4. W sprawach spornych i konfliktowych występujących między organami placówki rozstrzyga organ prowadzący MOS.

 

§ 28

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia przez nauczyciela , trenera, sędziego lub innego pracownika niepedagogicznego praw dziecka:

 

 1. Uczeń, rodzic ucznia ( prawny opiekun) mogą złożyć skargę do dyrektora lub wicedyrektora w przypadku naruszenia praw dziecka określonych w par. 25 pkt 1
 2. Dyrektor placówki rozpatruje skargę w terminie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.
 3. Projekt odpowiedzi na skargę przygotowuje osoba , do której skarga wpłynęła.
 4. Odpowiedź na skargę podpisuje dyrektor lub wicedyrektor placówki ( w przypadku nieobecności dyrektora)
 5. Skarga może być złożona pisemnie lub ustnie. W przypadku złożenia skargi ustnej, osoba przyjmująca sporządza stosowną notatkę.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 29

Zmiana statutu MOS następuje w trybie przeznaczonym do jego uchwalenia.

 

 

 

Statut zatwierdzony  na radzie pedagogicznej dnia 3.09.2012r..
PARTNERZY NASZEGO SERWISU

do góry