• Grupa "A" sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków

  Godz. 9.00

 • Grupa "B" godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Grupa "A" godz. 9.00 sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków

 • Grupa "B" sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Półfinał i finał piłki ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9.00

 • Godz. 9.00 sala SP 9 ul. Rodziny Nalazków w Elblągu

 • start do pierwszego biegu o godz. 11.00

   

 • start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Sala MOS

  Godz. 9 00 grupa A

  Godz 11.15 grupa B

 • Sala MOS

  godz. 9.00

 • Półfinał i Finał "A"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Finał "B" sala MOS

  godz. 10.00

 • Grupa "A"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Grupa "B"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Półfinał godz. 9.00

  sala MOS

 • Finał godz. 9.00

  sala MOS

 • godz. 9.00 lodowisko ul. Karowa

 • Godz. 9.00 lodowisko ul Karowa

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Boisko MOS ul. Saperów godz. 10.00 (miasteczko szkolne)

 • Park Modrzewie godz. 10.00

 • Park Modrzewie godz. 10.00

 • Godz. 11.00 Bażantarnia

 • Godz. 10.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godzina 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał unihokeja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 • Eliminacje unihokeja chłopców szkół podstawowych sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Godz. 10.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 10.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00 FINAŁ

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • FINAŁ godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9.00 Basen przy ul. Robotniczej

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • Eliminacje godz 10:00 sala MOS

 • Eliminacje godz 10:00 sala MOS

 • godz. 10:00 MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 10:00 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Eliminacje grupa "A" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Eliminacje grupa "B" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Eliminacje grupa "C" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Półfinał i Finał siatkówki chłopców szkół gimnazjalnych godz. 9:00 sala MOS

 • godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala GIM 1 ul. Rodziny Nalazków

 • Godz. 9:00 sala GIM 1 ul. Rodziny Nalazków

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki

 • godzina 9.00 lodowisko przy ul. Karowej

 • Godzina 9.00 lodowisko ul. Karowa

 • godz. 10.00 sala SP 8

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • GIM 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9:00

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki

 • Sala GIM 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9.00

 • Godz 9:00 sala MOS

 •  Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał mini piłki ręcznej dzewcząt sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Godz 9:00 sala MOS

 • FINAŁ godz 10:00 sala SP 9 ul. Rodziny Nalazków

 • godz. 12.00 ul. Saperów

 • godz. 12.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • godz 9.00 SP 11

 • godz 9.00 SP 11

 • godz 10.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 grupa B i 11.00 grupa C sala MOS ul Kościuszki

 • Finał godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • FINAŁ godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • Zawody przełożone na 04.10.2013r.

 • Park Modrzewie godz. 10:00

 • Godzina 9:30 Gimnazjum nr 2 - grają grupy "A" i "D"

 • Gim nr 4 ul. Korczaka - grają grupy "B" i "C"

 • Godz 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza

 • FINAŁ godz. 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza

 • Park Modrzewie godz. 10.20 start do pierwszego biegu

 • Eliminacje sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • eliminacje sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9.30 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • godz. 9.30 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a w Elblągu

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a w Elblągu

 • godz. 9 :00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9 :00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala Sp 8 ul. Szańcowa 2

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9:00

 • godz. 9:00 sala MOS grupa eliminacyjna "A"

 • godz. 9:00 sala MOS grupa eliminacyjna "B"

 • Finał sala MOS godz. 11:00

 • Godz. 9:00 lodowisko ul. Karowa

 • Godz. 9:00 lodowisko ul. Karowa

 • Grupa "B" godz. 9:00 orlik przy SP 4 ul. Mickiewicza

 • Grupa "A" godz. 9:00 orlik przy SP 14 ul. Mielczarskiego

 • Grupa "C" godz. 9:00 orlik przy SP 6 ul. Piłsudskiego

 • czwórbój LA dziewcząt SP godz. 12:30 

 • czwórbój LA chłopców SP godz. 12:30 

 • LA indywidualna GIMNAZJA godz. 11:00

 • LA indywidualna SP godz. 11:00

 • trójbój LA dz. i chł. SP 

 • czwórbój LA dziewcząt SP godz. 12:30 ul. Saperów

 • czwórbój LA chłopców SP godz. 12:30 ul. Saperów

 •  

  LA indywidualna GIMNAZJA godz. 11:00 ul. Saperów

 • LA indywidualna SP godz. 11:00 ul. Saperów

 • trójbój LA dz. i chł. SP ul. Saperów

 • Godz. 9:00 ORLIK przy SP 4 ul. Mickiewicza

 • Godz 9:00 Sp 11 Elbląg

 • Godz 9:00 SP 11 Elbląg

 • godz. 11 sala MOS

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Sala MOS godz 9:00

 • Bulwar Zygmunta Augusta godz. 12:30

 • Basen przy ul. Karowej

 • Basen przy ul. Karowej

 • Bażantarnia

 • Las Komunalny Bażantarnia.

 • Park Modrzewie.

  Start do pierwszego biegu o godz. 11:00

  Start do biegu na dystansie 2400 m o godz. 11:10

  Start do biegu na dystansie 4800 m o godz. 11:30

 • Park Kajki.

 • Park Traugutta.

 • 29.08.2014r. (piątek) o godz. 16:00 na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów w Elblągu.

 • Godz 10:00 park Modrzewie

  Zawody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • Godz 10:00 park Modrzewie

 • godz. 10:00 sala MOS eliminacje

 • godz. 10:00 sala MOS FINAŁ

 • godz. 10:00 sala MOS eliminacje

 • godz. 10:00 sala MOS FINAŁ

 • Godz. 9:00 sala mos eliminacje

 • Godz. 9:00 sala MOS

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

  Godz 10:00 chłopcy

  Godz.12:12 dziewczęta

 • Godz. 9:00 sala Gim 9 ul. Browarna 1

 • Godz. 9:00 sala Gim 9 ul. Browarna 1

 • Sala SP 8 Elbląg - gry eliminacyjne

 • Sala SP 8 - gry eliminacyjne

 • Sala SP 8 - gry eliminacyjne godz. 10:00 dziewczęta "TRÓJKI"

 • Sala MOS godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A godz.10:00

 • Godz 9:00 Gimnazja

  Godz 10:30 Szkoły Podstawowe

 • godz. 9:00 sala SP 8 ul Szańcowa

  dziewczęta szkoły podstawowe

 • Godz 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Sala MOS - turniej o puchar dyrektora SP 19

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Hala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:30 sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • Finał chłopców sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • godz. 9:00 MOS

 • Godz 9:00 MOS

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Orlik przy ZS nr 11 ul. Korczaka

 • Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki

 • Gim 2

 • SP 14 Elbląg

 • SP 4 Elbląg

   

 • godz. 9:00 sala MOS

 • Sala MOS godz. 9:00

 • Godz. 16:00. Stadion ul. Saperów.

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 14.00

 • Godz 10:30 odprawa techniczna w Parku Modrzewie

 • Park Modrzewie godz. 10:45 odprawa techniczna

 • Godz 10.10 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 10:00 FINAŁ

 • Eliminacje chłopców sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:10

 • Godz. 10:10 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Niedziela, 10 stycznia
       9.30-10.15 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych, – biuro zawodów (budynek EPT)
       10.00 - Otwarcie zawodów i licytacja WOŚP
       10.30 - Start dzieci i młodzieży na dystansach do 12 lat - 500m , 13-17 lat 1500 m (jedna pętla )
       11.00 - Start do Biegu Głównego – 5 km
       ok.12.00 - nagrody dla uczestników. Zakończenie zawodów.

 • godz. 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 11:00 sala MOS ul Kościuszki

 • Godz 11:00 sala MOS

 • Sala CSB

 • Sala MOS

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Chłopcy godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Chłopcy godz. 10:30 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Dziewczęta godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77 a

 • Dziewczęta godz. 10:30 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS

 • Sala MOS półfinały

 • Sala MOS FINAŁY

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS  FINAŁ

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Lodowisko

 • Lodowisko

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Grupa "A" orlik przy sp 16 godz 10.00

 • Grupa "B" orlik przy SP 4

 • Grupa "C" orlik przy SP 11

 • 15.04.2016 r. (piątek)        

  godz. 17.00     UKS Calipers Kielce - DAAS Basket Hills Bielski-Biała

  godz. 19.30     TRUSO The Construct Elbląg - UKS Trójka Żyrardów

 • 16.04.2016 r. (sobota)       

  godz. 16.00     DAAS Basket Hills Bielski-Biała - UKS Trójka Żyrardów

  godz. 18.30     TRUSO The Construct Elbląg - UKS Calipers Kielce

 • 17.04.2016 r. (niedziela)   

  godz. 11.00     DAAS Basket Hills Bielski-Biała - TRUSO The Construct Elbląg

  godz. 13.30     UKS Trójka Żyrardów - UKS Calipers Kielce

 • Ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • SP 14

 • Orlik SP 14

 • Grupa "A" Gim 1 ul. Rodziny Nalazków godz 10:00

 • Godz 10:00 Gim 4 ul. Korczaka GRUPA "B"

 • Godz 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza GRUPA "C"

 • Orlik Gim 4 godz. 10:00

 • Orlik Gim 4 godz.10:00

 • CRW DOLINKA godz 9:00

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • Park Modrzewie

 • Park Modrzewie

 • Zawody dla przedszkoli.

 • Sala MOS godz 11:00

 • Sala MOS godz 11:00

 • Sala MOS godz. 10:00

 • Sala MOS godz. 11:00

 • godz. 9:30 sala MOS

 • godz. 9:30 sala MOS

 • Sala MOS godz 9:30

 • Sala MOS godz 9:30

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • godz. 10:00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • godz. 9:00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • Sala SP 12 ul. Zajchowskiego

 • Godz. 10:00 sala GIM 5 ul. Agrikola 8

 • Sala Gim 5 ul. Agrikola 8 godz. 10:00

 • Godz. 10:00 sala gim 5 ul. Agrikola 8

 • Godz. 10:00 sala gim 5 ul. Agrikola 8

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A godz 9:00 grupy A i B

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77A grupa C

 • Sala MOS godz 9:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A godz 9:00 grupy A, B i C

 • Sala MOS godz. 9:00

 • Sala MOS godz. 12:00 grupa "A"

 • Sala MOS godz 10:30 grupa "B"

 • Sala MOS godz. 11:00, grupa "C"

 • Sala MOS godz. 09:00 FINAŁ

 • Lodowisko MOSiR, godz. 9:30

 • Lodowisko MOSiR, godz. 9:30

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia: Bieg główny - godz. 11:00, Biegi towarzyszące - godz. 10:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00 FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00 FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • SP 11 - godz. 9:00 - FINAŁ

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30 - Finał Miejski

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 9:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • CRW Dolinka godz. 11:30

 • Orlik przy Gim. 2 godz. FINAŁ

 • Orlik przy Gim. 2 FINAŁ

 • Orlik SP 16 godz. 10:00

 • Orlik SP 4 godz. 10:00

 • Orlik SP 11 godz. 10:00

 • CRW Dolinka godz. 8:45

 • Basen ul. Robotnicza, godz. 11:45

 • Orlik SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Orlik SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 9:00.

 • Hala MOS godz. 9:00

 • Hala MOS godz. 9:00 - FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 9:00

 • Hala MOS godz. 9:00 - FINAŁ

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Park Modrzewie godz. 11:15

 • Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 godz. 9:30

 • Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 godz. 9:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Orlik przy  SP 9 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00 

 • Grupa A – 14.05.2018 (poniedziałek) Orlik przy  SP 11 ul. Korczaka 34 godz. 10:00 

 • Grupa B  – 16.05.2018 (środa) Orlik przy SP 9 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00

 • Grupa C  – 17.05.2018 (czwartek) Orlik przy SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Grupa A – 7.05.2018 (poniedziałek) Orlik przy Gim. 1 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00

 • Grupy B,C  – 9.05.2018 (środa) Orlik przy Gim. 4 ul. Korczaka 34 godz. 10:00   

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Orlik przy Gim. 4 ul. Korczaka 34 godz. 9:00

 • Basen ul. Robotnicza

 • Orlik przy SP 11 (ul. Korczaka 34) godz. 9:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 11:00

 • Park Modrzewie, godz. 10:00

 • Park Modrzewie, godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

KALENDARZ IMPREZ

Siatkówka szkół gimnazjalnych - WYNIKI

 robert
2014-02-10 15:53:09 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu przedstawia wyniki rywalizacji dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej rozgrywanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół gimnazjalnych.

W rozgrywkach dziewcząt w tabeli, nie brane są do ustalenia końcowego wyniku mecze z trzecim zespołem GIM 3. Wynika to z ogólnego regulaminu współzawodnictwa XV GIMNAZJADY „Każda szkoła ma prawo wystawić maksymalnie po dwa zespoły do jednej dyscypliny za wyjątkiem sportów indywidualnych. Trzeci zespół z jednej szkoły będzie traktowany jako zespół startujący poza konkurencją …”

W meczu pomiędzy zespołami GIM 2 i GIM 8 ukarano walkowerem zespół gości, który nie stawił się na zawody w wyznaczonym terminie.

 

W rozgrywkach chłopców przyznano obustronny walkower zespołom GIM 2 i GIM 3 za nie rozegranie meczu w wyznaczonym terminie z przyczyn obu zespołów.

 

W celu wręczenia medali zapraszamy trzy najlepsze zespoły dziewcząt i chłopców na dodatkowy turniej, który odbędzie się na Sali MOS ul. Kościuszki 77a w następujących terminach:

Dziewczęta      -          18.02.2014r. (wtorek) godz. 10:00     losowanie gier

Chłopcy           -          25.02.2014r. (wtorek) godz. 10:00     TURNIEJ ODWOŁANY

 

Poniżej przedstawiam komunikat organizacyjny oraz terminarz gier w siatkówce dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych, jak również aktualne wyniki.

 

Regulamin siatkówki dziewcząt i chłopców rozgrywanych

w ramach XV GIMNAZJADY.

 

I ORGANIZATOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elblągu

 

II SYSTEM ROZGRYWEK: „każdy z każdym” jedna runda.

 

III OBOWIĄZKI GOSPODARZA: Każdy zespół będzie organizował mecze.

Gospodarz spotkania wymieniony będzie na pierwszym miejscu w terminarzu gier

- ustalenie terminu meczu z zespołem gości (w terminarzu zostanie podany tydzień w którym muszą zostać rozegrane zawody – od poniedziałku do niedzieli - )

do obowiązku gospodarza należy:

- przygotowanie sali sportowej do zawodów

- zabezpieczenie obsługi sędziowskiej

- zabezpieczenie opieki medycznej lub, co najmniej apteczki i osoby przeszkolonej do udzielania pierwszej pomocy

- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom meczu

- zabezpieczenie piłki do rozegrania meczu (na rozgrzewkę zespoły przynoszą własne piłki)

- poinformowanie MOS o ustalonym terminie meczu

- poinformowanie MOS w pierwszy dzień roboczy po rozegraniu meczu o wyniku spotkania na adres (mostruso@wp.pl)

 

IV PUNKTACJA: Mecze rozgrywane będą do trzech wygranych setów. Każdy set rozgrywany będzie do dwudziestu pięciu punktów zgodnie z przepisami PZPS.

Za wygrany mecz zespół otrzyma 2 pkt za przegrany 1 pkt za walkower 0 pkt

O końcowej klasyfikacji decyduje:

1.większa liczba zdobytych punktów,

2 wyniki bezpośrednich spotkań („mała tabela” między zainteresowanymi klubami),

- punkty.

- stosunek setów,

- stosunek małych punktów.

3 losowanie.

 

V NAGRODY:

 

Medale dla trzech najlepszych zespołów kategorii dziewcząt i chłopców.

 

VI INNE:

 

Przed rozpoczęciem rozgrywek do organizatora obowiązkowo musi wpłynąć lista zawodników zgłoszonych do rozgrywek. W zawodach mają prawo startu wyłącznie uczniowie danej szkoły urodzeni w roku 1998 i młodsi. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora rozgrywek MOS.

 

 

chłopcy

 

 

 

dziewczęta

1

Gim 3

*

Gim 6

3:0

27:25

25:23

25:11

 

3:0

25:8

25:7

25:5

1

Gim 3 I

*

Gim 6

2

Gim 4

*

Gim 9

1:3

25:19

24:26

17:25

16:25

07-13.10.2013

1:3

13:25

17:25

25:18

22:25

2

Gim 4

*

Gim 9

3

Gim 2

*

Gim 8

3:0

25:16

25:14

25:13

 

walkower

gim 8 nie

rozegrała

meczu

3

Gim 2

*

Gim 8

 

 

 

 

 

 

3:0

25:15

25:14

25:15

4

Gim 3 II

*

Gim 3 III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Gim 9

*

Gim 2

0:3

23:25

23:25

22:25

 

3:0

25:11

25:16

25:9

4

Gim 9

*

Gim 2

5

Gim 6

*

Gim 4

0:3

15:25

18:25

22:25

14-20.10.2013

0:3

23:25

25:27

17:25

5

Gim 6

*

Gim 4

6

Gim 7

*

Gim 3

3:0

25:21

25:10

25:12

 

0:3

7:25

9:25

10:25

6

Gim 7

*

Gim 3 I

 

 

 

 

 

 

0:3

4:25

8:25

4:25

7

Gim 8

*

Gim 3 II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Gim 4

*

Gim 7

1:3

21:25

25:27

20:25

14:24

 

3:2

20:25

21:25

25:22

25:20

15:10

8

Gim 4

*

Gim 7

8

Gim 2

*

Gim 6

3:0

25:11

25:13

25:17

21-27.10.2013

1:3

17:25

26:24

18:25

14:25

9

Gim 2

*

Gim 6

9

Gim 8

*

Gim 9

3:2

25:19

22:25

25:23

21:25

15:13

 

0:3

16:25

15:25

10:25

10

Gim 8

*

Gim 9

 

 

 

 

 

 

3:0

25:22

25:20

25:15

11

Gim 3 I

*

Gim 3 II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10 - 03.11.2013

3:0

25:10

25:12

25:13

12

Gim 3 I

*

Gim 3 III

 

 

 

 

 

 

1:3

25:20

21:25

20:25

15:25

13

Gim 3 III

*

Gim 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-10.11.2013

3:0

25:2

25:10

25:2

14

Gim 3 II

*

Gim 9

 

 

 

 

 

 

3:1

25:22

16:25

25:20

25:12

15

Gim 3 III

*

Gim 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Gim 6

*

Gim 8

0:3

10:25

23:25

14:25

 

3:2

23:25

25:23

17:25

25:17

15:8

16

Gim 6

*

Gim 8

11

Gim 7

*

Gim 2

1:3

12:25

23:25

25:20

22:25

18-24.11.2013

3:0

25:7

25:8

25:10

17

Gim 7

*

Gim 2

12

Gim 3

*

Gim 4

3:0

25:18

28:26

25:22

 

3:0

25:7

25:21

25:4

18

Gim 3 I

*

Gim 4

 

 

 

 

 

 

1:3

25:21

12:25

16:25

18:25

19

Gim 3 III

*

Gim 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Gim 2

*

Gim 3

 

 

0:3

1:25

8:25

10:25

20

Gim 2

*

Gim 3 I

14

Gim 8

*

Gim 7

1:3

27:25

20:25

14:25

18:25

25.11-01.12.2013

0:3

10:25

12:25

13:25

21

Gim 8

*

Gim 7

15

Gim 9

*

Gim 6

3:0

25:15

25:18

25:23

 

3:0

25:11

25:15

27:25

22

Gim 9

*

Gim 6

 

 

 

 

 

 

2:3

21:25

25:15

25:20

22:25

8:15

23

Gim 4

*

Gim 3 III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-08.12.2013

2:3

22:25

25:22

18:25

25:19

12:15

24

Gim 2

*

Gim 3 III

 

 

 

 

 

 

1:3

18:25

26:24

7:25

11:25

25

Gim 4

*

Gim 3 II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-15.12.2013

0:3

13:25

14:25

15:25

26

Gim 7

*

Gim 3 II

 

 

 

 

 

 

3:1

25:16

21:25

25:19

25:20

27

Gim 3 III

*

Gim 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Gim 7

*

Gim 9

3:0

26:24

25:15

25:17

 

 

3:2

25:11

15:25

25:12

25:27

15:9

28

Gim 7

*

Gim 9

17

Gim 3

*

Gim 8

3:2

25:18

14:25

25:18

13:25

15:10

13-19.01.2014

3:0

25:13

25:15

25:17

29

Gim 3 I

*

Gim 8

18

Gim 4

*

Gim 2

0:3

14:25

22:25

13:25

 

3:0

25:23

25:13

25:10

30

Gim 4

*

Gim 2

 

 

 

 

 

 

3:0

25:9

25:8

25:15

31

Gim 3 II

*

Gim 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Gim 8

*

Gim 4

0:3

24:26

16:25

23:25

 

1:3

18:25

23:25

25:22

20:25

32

Gim 8

*

Gim 4

20

Gim 9

*

Gim 3

2:3

22:25

26:24

18:25

31:29

13:15

20-26.01.2014

 

0:3

5:25

6:25

8:25

33

Gim 9

*

Gim 3 I

21

Gim 6

*

Gim 7

1:3

15:25

25:21

17:25

21:25

 

0:3

18:25

7:25

17:25

34

Gim 6

*

Gim 7

 

 

 

 

 

 

3:0

25:12

25:10

25:15

35

Gim 3 II

*

Gim 2

 Przypięte pliki

DODAJ KOMENTARZPARTNERZY NASZEGO SERWISU

do góry