• Grupa "A" sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków

  Godz. 9.00

 • Grupa "B" godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Grupa "A" godz. 9.00 sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków

 • Grupa "B" sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Półfinał i finał piłki ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych sala SP nr 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9.00

 • Godz. 9.00 sala SP 9 ul. Rodziny Nalazków w Elblągu

 • start do pierwszego biegu o godz. 11.00

   

 • start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Sala MOS

  Godz. 9 00 grupa A

  Godz 11.15 grupa B

 • Sala MOS

  godz. 9.00

 • Półfinał i Finał "A"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Finał "B" sala MOS

  godz. 10.00

 • Grupa "A"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Grupa "B"

  sala MOS

  godz. 9.00

 • Półfinał godz. 9.00

  sala MOS

 • Finał godz. 9.00

  sala MOS

 • godz. 9.00 lodowisko ul. Karowa

 • Godz. 9.00 lodowisko ul Karowa

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Stadion ul. Saperów (miasteczko szkolne). Start do pierwszego biegu godz. 11.00

 • Boisko MOS ul. Saperów godz. 10.00 (miasteczko szkolne)

 • Park Modrzewie godz. 10.00

 • Park Modrzewie godz. 10.00

 • Godz. 11.00 Bażantarnia

 • Godz. 10.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Godz.11.00 Bażantarnia

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godzina 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał unihokeja dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 • Eliminacje unihokeja chłopców szkół podstawowych sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • Godz. 10.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 10.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00

 • sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9.00 FINAŁ

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • FINAŁ godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9.00 Basen przy ul. Robotniczej

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • Eliminacje godz 10:00 sala MOS

 • Eliminacje godz 10:00 sala MOS

 • godz. 10:00 MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 10:00 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Eliminacje grupa "A" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Eliminacje grupa "B" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Eliminacje grupa "C" godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Półfinał i Finał siatkówki chłopców szkół gimnazjalnych godz. 9:00 sala MOS

 • godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala GIM 1 ul. Rodziny Nalazków

 • Godz. 9:00 sala GIM 1 ul. Rodziny Nalazków

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki

 • godzina 9.00 lodowisko przy ul. Karowej

 • Godzina 9.00 lodowisko ul. Karowa

 • godz. 10.00 sala SP 8

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • GIM 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9:00

 • godz. 9.00 sala MOS ul. Kościuszki

 • Sala GIM 9 ul. Rodziny Nalazków godz. 9.00

 • Godz 9:00 sala MOS

 •  Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał mini piłki ręcznej dzewcząt sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Godz 9:00 sala MOS

 • FINAŁ godz 10:00 sala SP 9 ul. Rodziny Nalazków

 • godz. 12.00 ul. Saperów

 • godz. 12.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • Godz. 10.00 ul. Saperów

 • godz 9.00 SP 11

 • godz 9.00 SP 11

 • godz 10.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 grupa B i 11.00 grupa C sala MOS ul Kościuszki

 • Finał godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • FINAŁ godz 9.00 sala MOS ul Kościuszki

 • Zawody przełożone na 04.10.2013r.

 • Park Modrzewie godz. 10:00

 • Godzina 9:30 Gimnazjum nr 2 - grają grupy "A" i "D"

 • Gim nr 4 ul. Korczaka - grają grupy "B" i "C"

 • Godz 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza

 • FINAŁ godz. 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza

 • Park Modrzewie godz. 10.20 start do pierwszego biegu

 • Eliminacje sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • eliminacje sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9.00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9.30 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • godz. 9.30 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • godz. 10.00 sala SP 8 ul. Szańcowa 2

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a w Elblągu

 • Godz 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a w Elblągu

 • godz. 9 :00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 9 :00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 9:00 sala Sp 8 ul. Szańcowa 2

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 9:00

 • godz. 9:00 sala MOS grupa eliminacyjna "A"

 • godz. 9:00 sala MOS grupa eliminacyjna "B"

 • Finał sala MOS godz. 11:00

 • Godz. 9:00 lodowisko ul. Karowa

 • Godz. 9:00 lodowisko ul. Karowa

 • Grupa "B" godz. 9:00 orlik przy SP 4 ul. Mickiewicza

 • Grupa "A" godz. 9:00 orlik przy SP 14 ul. Mielczarskiego

 • Grupa "C" godz. 9:00 orlik przy SP 6 ul. Piłsudskiego

 • czwórbój LA dziewcząt SP godz. 12:30 

 • czwórbój LA chłopców SP godz. 12:30 

 • LA indywidualna GIMNAZJA godz. 11:00

 • LA indywidualna SP godz. 11:00

 • trójbój LA dz. i chł. SP 

 • czwórbój LA dziewcząt SP godz. 12:30 ul. Saperów

 • czwórbój LA chłopców SP godz. 12:30 ul. Saperów

 •  

  LA indywidualna GIMNAZJA godz. 11:00 ul. Saperów

 • LA indywidualna SP godz. 11:00 ul. Saperów

 • trójbój LA dz. i chł. SP ul. Saperów

 • Godz. 9:00 ORLIK przy SP 4 ul. Mickiewicza

 • Godz 9:00 Sp 11 Elbląg

 • Godz 9:00 SP 11 Elbląg

 • godz. 11 sala MOS

 • Godz 9:00 sala MOS

 • Sala MOS godz 9:00

 • Bulwar Zygmunta Augusta godz. 12:30

 • Basen przy ul. Karowej

 • Basen przy ul. Karowej

 • Bażantarnia

 • Las Komunalny Bażantarnia.

 • Park Modrzewie.

  Start do pierwszego biegu o godz. 11:00

  Start do biegu na dystansie 2400 m o godz. 11:10

  Start do biegu na dystansie 4800 m o godz. 11:30

 • Park Kajki.

 • Park Traugutta.

 • 29.08.2014r. (piątek) o godz. 16:00 na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów w Elblągu.

 • Godz 10:00 park Modrzewie

  Zawody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

 • Godz 10:00 park Modrzewie

 • godz. 10:00 sala MOS eliminacje

 • godz. 10:00 sala MOS FINAŁ

 • godz. 10:00 sala MOS eliminacje

 • godz. 10:00 sala MOS FINAŁ

 • Godz. 9:00 sala mos eliminacje

 • Godz. 9:00 sala MOS

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

  Godz 10:00 chłopcy

  Godz.12:12 dziewczęta

 • Godz. 9:00 sala Gim 9 ul. Browarna 1

 • Godz. 9:00 sala Gim 9 ul. Browarna 1

 • Sala SP 8 Elbląg - gry eliminacyjne

 • Sala SP 8 - gry eliminacyjne

 • Sala SP 8 - gry eliminacyjne godz. 10:00 dziewczęta "TRÓJKI"

 • Sala MOS godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A godz.10:00

 • Godz 9:00 Gimnazja

  Godz 10:30 Szkoły Podstawowe

 • godz. 9:00 sala SP 8 ul Szańcowa

  dziewczęta szkoły podstawowe

 • Godz 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 11:00

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Hala Gim nr 5 ul. Agrikola

 • Sala MOS - turniej o puchar dyrektora SP 19

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Hala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:00 Bażantarnia

 • Godz. 11:30 sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • Finał chłopców sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Orlik przy sp 11 ul. Korczaka 34

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • Godz. 9:00

 • godz. 9:00 MOS

 • Godz 9:00 MOS

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Orlik przy ZS nr 11 ul. Korczaka

 • Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki

 • Gim 2

 • SP 14 Elbląg

 • SP 4 Elbląg

   

 • godz. 9:00 sala MOS

 • Sala MOS godz. 9:00

 • Godz. 16:00. Stadion ul. Saperów.

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 14.00

 • Godz 10:30 odprawa techniczna w Parku Modrzewie

 • Park Modrzewie godz. 10:45 odprawa techniczna

 • Godz 10.10 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz 10:00 FINAŁ

 • Eliminacje chłopców sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a godz. 10:10

 • Godz. 10:10 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Niedziela, 10 stycznia
       9.30-10.15 - przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych, – biuro zawodów (budynek EPT)
       10.00 - Otwarcie zawodów i licytacja WOŚP
       10.30 - Start dzieci i młodzieży na dystansach do 12 lat - 500m , 13-17 lat 1500 m (jedna pętla )
       11.00 - Start do Biegu Głównego – 5 km
       ok.12.00 - nagrody dla uczestników. Zakończenie zawodów.

 • godz. 11:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • godz. 11:00 sala MOS ul Kościuszki

 • Godz 11:00 sala MOS

 • Sala CSB

 • Sala MOS

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Chłopcy godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Chłopcy godz. 10:30 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Dziewczęta godz. 9:00 sala MOS ul. Kościuszki 77 a

 • Dziewczęta godz. 10:30 sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS

 • Sala MOS półfinały

 • Sala MOS FINAŁY

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS godz 10:00

 • Sala MOS  FINAŁ

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Sala Gim 5

 • Lodowisko

 • Lodowisko

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Bażantarnia godz 11:00

  dystanse 500m - 2000m - 5000m

 • Grupa "A" orlik przy sp 16 godz 10.00

 • Grupa "B" orlik przy SP 4

 • Grupa "C" orlik przy SP 11

 • 15.04.2016 r. (piątek)        

  godz. 17.00     UKS Calipers Kielce - DAAS Basket Hills Bielski-Biała

  godz. 19.30     TRUSO The Construct Elbląg - UKS Trójka Żyrardów

 • 16.04.2016 r. (sobota)       

  godz. 16.00     DAAS Basket Hills Bielski-Biała - UKS Trójka Żyrardów

  godz. 18.30     TRUSO The Construct Elbląg - UKS Calipers Kielce

 • 17.04.2016 r. (niedziela)   

  godz. 11.00     DAAS Basket Hills Bielski-Biała - TRUSO The Construct Elbląg

  godz. 13.30     UKS Trójka Żyrardów - UKS Calipers Kielce

 • Ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • ul. Saperów

 • Sala MOS

 • Sala MOS

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • SP 14

 • Orlik SP 14

 • Grupa "A" Gim 1 ul. Rodziny Nalazków godz 10:00

 • Godz 10:00 Gim 4 ul. Korczaka GRUPA "B"

 • Godz 10:00 Gim 2 ul. Robotnicza GRUPA "C"

 • Orlik Gim 4 godz. 10:00

 • Orlik Gim 4 godz.10:00

 • CRW DOLINKA godz 9:00

 • Godz 11:00 Bażantarnia

 • Park Modrzewie

 • Park Modrzewie

 • Zawody dla przedszkoli.

 • Sala MOS godz 11:00

 • Sala MOS godz 11:00

 • Sala MOS godz. 10:00

 • Sala MOS godz. 11:00

 • godz. 9:30 sala MOS

 • godz. 9:30 sala MOS

 • Sala MOS godz 9:30

 • Sala MOS godz 9:30

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Finał sala MOS ul. Kościuszki 77a

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77 A

 • godz. 10:00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • godz. 9:00 sala SP 8 ul. Szańcowa

 • Sala SP 12 ul. Zajchowskiego

 • Godz. 10:00 sala GIM 5 ul. Agrikola 8

 • Sala Gim 5 ul. Agrikola 8 godz. 10:00

 • Godz. 10:00 sala gim 5 ul. Agrikola 8

 • Godz. 10:00 sala gim 5 ul. Agrikola 8

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A godz 9:00 grupy A i B

 • Godz. 10:00 sala MOS ul. Kościuszki 77A grupa C

 • Sala MOS godz 9:00

 • Sala MOS ul. Kościuszki 77A godz 9:00 grupy A, B i C

 • Sala MOS godz. 9:00

 • Sala MOS godz. 12:00 grupa "A"

 • Sala MOS godz 10:30 grupa "B"

 • Sala MOS godz. 11:00, grupa "C"

 • Sala MOS godz. 09:00 FINAŁ

 • Lodowisko MOSiR, godz. 9:30

 • Lodowisko MOSiR, godz. 9:30

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • Bażantarnia: Bieg główny - godz. 11:00, Biegi towarzyszące - godz. 10:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00 FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00 FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Hala MOS - godz. 09:00

 • Bażantarnia - godz. 11:00

 • SP 11 - godz. 9:00 - FINAŁ

 • Stadion ul. Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul Saperów - godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30

 • Stadion ul. Saperów – godz. 16:30 - Finał Miejski

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 9:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • CRW Dolinka godz. 11:30

 • Orlik przy Gim. 2 godz. FINAŁ

 • Orlik przy Gim. 2 FINAŁ

 • Orlik SP 16 godz. 10:00

 • Orlik SP 4 godz. 10:00

 • Orlik SP 11 godz. 10:00

 • CRW Dolinka godz. 8:45

 • Basen ul. Robotnicza, godz. 11:45

 • Orlik SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Orlik SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 9:00.

 • Hala MOS godz. 9:00

 • Hala MOS godz. 9:00 - FINAŁ

 • Hala MOS - godz. 9:00

 • Hala MOS godz. 9:00 - FINAŁ

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Hala Tartanowa Gimnazjum nr 5 godz. 10:00

 • Park Modrzewie godz. 11:15

 • Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 godz. 9:30

 • Lodowisko MOSiR ul. Karowa 1 godz. 9:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Stadion Saperów godz. 16:30

 • Orlik przy  SP 9 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00 

 • Grupa A – 14.05.2018 (poniedziałek) Orlik przy  SP 11 ul. Korczaka 34 godz. 10:00 

 • Grupa B  – 16.05.2018 (środa) Orlik przy SP 9 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00

 • Grupa C  – 17.05.2018 (czwartek) Orlik przy SP 4 ul. Mickiewicza godz. 10:00

 • Grupa A – 7.05.2018 (poniedziałek) Orlik przy Gim. 1 ul. Rodz. Nalazków 20 godz. 10:00

 • Grupy B,C  – 9.05.2018 (środa) Orlik przy Gim. 4 ul. Korczaka 34 godz. 10:00   

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Stadion ul. Saperów godz. 10:00

 • Orlik przy Gim. 4 ul. Korczaka 34 godz. 9:00

 • Basen ul. Robotnicza

 • Orlik przy SP 11 (ul. Korczaka 34) godz. 9:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 10:00

 • Bażantarnia godz. 11:00

 • Park Modrzewie, godz. 10:00

 • Park Modrzewie, godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala Mos godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

 • Hala MOS godz. 10:00

KALENDARZ IMPREZ

III ELBLĄSKIE CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

 jacek
2018-10-06 04:22:30Na boisku lekkoatletycznym przy ul. Saperów Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozpoczął III edycję Elbląskich Czwartków Lekkoatletycznych.

WYNIKI i GALERIA ZDJĘĆ

 

III  ELBLĄSKIE  CZWARTKI  LEKKOATLETYCZNE  -  04.10.2018 r.

 

D Z I E W C Z Ę T A

 

60 m                           K         2008 i młodsze

                       

10.52               Trochimczuk              Michalina                    SP 1                     37 pkt

10.77               Górka                         Martyna                      SP 19                   28 pkt

11.06               Maciejewska              Nikola                         SP 19                    18 pkt

11.10               Rząp                           Blanka                        SP 19                   17 pkt                 

11.47               Barańska                    Martyna                      ZS Pijarskich          8 pkt

12.07               Zielińska                     Julia                            SP 21                    0 pkt

12.26               Tabero                        Zuzanna                     SP 21                     0 pkt

12.84               Lingo                           Aleksandra                 SP 4                      0 pkt

13.80               Czerniak                     Julia                            Przedszkole 26     0 pkt

14.09               Glaubert                     Nina                            SP Gronowo G.     0 pkt

 

60 m                           K         2007

 

11.05               Jankowska                 Oliwia                          SP 25                 19 pkt

11.16               Pawłowska                 Aniela                          ZS Pijarskich      16 pkt

11.33               Szlugaj                        Wiktoria                      SP 19                 11 pkt

11.37               Werbowa                     Wiktoria                      SP 19                 10 pkt

11.82               Zumkowska               Michalina                     SP 25                    2 pkt

 

  9.46   PK.      Trochimczuk              Milena                         SP 1                      -        

 

60 m                           K         2006

 

  9.90               Miszka                        Kinga                          SP Nowica            46 pkt

10.11               Cielesz                        Izabela                       SP 1                      37 pkt

 

10.23   PK.      Rozmarynowicz         Wiktoria                      SP Nowica     (2005 r.)

 

300 m                         K         2008 i młodsze

 

60.38               Kamola                       Michalina                    SP 3 Pasłęk          24 pkt

62.44               Krasnopolska             Zuzanna                     SP 19                    13 pkt

65.83               Bejmert                       Klaudia                       SP 19                     0 pkt

71.48               Radzikowska              Karolina                      SP 18                     0 pkt

73.94               Niedbała                     Kalina                         SP Nowica             0 pkt

 

300 m                         K         2007

 

50.44               Trochimczuk              Milena                         SP 1                      111 pkt

51.92               Zawisza                      Emilia                         SP 12                     95 pkt

56.24               Kowalczyk                  Magdalena                 SP 3 Pasłęk           54 pkt

57.12               Grodź                         Weronika                    SP 3 Pasłęk           46 pkt

                       

300 m                         K         2006

 

50.34               Boguslawski               Lexssandra                 SP 23                    78 pkt

53.64               Zienkiewicz                Kinga                           SP 3 Pasłęk          49 pkt

62.27               Klimczak                    Aniela                          SP 3 Pasłęk            1 pkt  

 

600 m                         K         2008 i młodsze

 

600 m                         K         2007

                                               

600 m                         K         2006

 

Skok w dal                K         2008 i młodsze

 

3.14                 Górka                         Martyna                      SP 19                    66 pkt

2.95                 Trochimczuk              Michalina                    SP 1                       54 pkt

2.95                 Barańska                    Martyna                      ZS Pijarskich         54 pkt

2.80                 Rząp                           Blanka                        SP 19                    45 pkt

2.71                 Maciejewska              Nikola                         SP 19                     40 pkt

2.65                 Bejmert                       Klaudia                       SP 19                    37 pkt

2.52                 Niedbała                     Kalina                         SP Nowica             30 pkt

2.45                 Radzikowska              Karolina                      SP 18                    26 pkt

2.08                 Glaubert                     Nina                            SP Gronowo G.       8 pkt

 

Skok w dal                K         2007

 

4.06                 Trochimczuk              Milena                         SP 1                    132 pkt

4.01                 Zawisza                      Emilia                         SP 12                  128 pkt

2.70                 Pawłowska                 Aniela                         ZS Pijarskich         39 pkt

 

Skok w dal                K         2006

 

4.17                 Boguslawski               Lexssandra                 SP 23                  111 pkt

4.13                 Zienkiewicz                Kinga                          SP 3 Pasłęk         108 pkt

3.73                 Cielesz                        Izabela                       SP 1                      82 pkt

3.60                 Miszka                        Kinga                          SP Nowica            75 pkt

 

3.33     PK.      Rozmarynowicz         Wiktoria                      SP Nowica     (2005 r.)         

 

Skok wzwyż              K         2008 i młodsze

 

   90                 Tabero                        Zuzanna                     SP 21                    67 pkt

   80                 Zielińska                     Julia                            SP 21                   44 pkt

 

Skok wzwyż              K         2007

 

Skok wzwyż              K         2006

 

Rzut p. palantową    K         2008 i młodsze

 

24.00               Kamola                       Michalina                    SP 3 Pasłęk          73 pkt

14.50               Krasnopolska             Zuzanna                      SP 19                    36 pkt

11.00               Zumkowska               Maja                             SP 25                    23 pkt

  9.50               Lingo                           Aleksandra                 SP 4                      18 pkt

  6.50               Kudlak                        Nadia                          SP 4                        8 pkt

  5.50               Czerniak                     Julia                            Przedszkole 26       4 pkt

 

Rzut p. palantową    K         2007

 

28.50               Grodź                         Weronika                    SP 3 Pasłęk           92 pkt

22.50               Kowalczyk                  Magdalena                 SP 3 Pasłęk           67 pkt

19.50               Werbowa                    Wiktoria                      SP 19                     55 pkt

17.00               Szlugaj                        Wiktoria                     SP 19                     46 pkt

15.50               Jankowska                 Oliwia                         SP 25                     40 pkt

12.50               Zumkowska               Michalina                    SP 25                     29 pkt

                                  

Rzut p. palantową    K         2006

 

14.50               Klimczak                    Amelia                        SP 3 Pasłęk           26 pkt

 

 

C H Ł O P C Y

 

60 m                           M         2008 i młodsi

                       

10.06               Rokoszny                   Bartosz                       SP 4                       41 pkt

10.11               Styczeń                      Michał                         SP 21                     39 pkt

10.48               Pawłoski                    Kacper                        SP 6                        25 pkt

10.86               Szymańczuk              Jakub                          SP 19                     14 pkt

10.90               Bródka                       Jakub                          SP 12                     13 pkt

12.36               Pol                              Dawid                         SP 19                      0 pkt

13.06               Bródka                       Kacper                        SP 12                      0 pkt

14.48               Glaubert                     Filip                             SP Gronowo G.      0 pkt                              

 

60 m                           M         2007

 

60 m                           M         2006

 

  9.25               Jeremicz                    Bartosz                       SP Nowica             71 pkt

10.20               Jankowski                  Michał                         SP 25                    29 pkt

 

300 m                         M         2008 i młodsi

           

59.99               Dzik                            Ksawery                     SP 6                       16 pkt

65.12               Wojdyna                     Kamil                          SP 6                         0 pkt

 

300 m                         M         2007

 

55.61               Stromski                     Karol                           SP 1                      41 pkt

                                    

300 m                         M         2006               

 

1000 m                       M         2008 i młodsi

 

1000 m                       M         2007

 

1000 m                       M         2006

 

Skok w dal                M         2008 i młodsi

 

3.44                 Styczeń                      Michał                         SP 21                    60 pkt

2.95                 Szymańczuk              Jakub                          SP 19                    36 pkt                   

2.78                 Bródka                       Jakub                          SP 12                    28 pkt

2.59                 Pol                              Dawid                         SP 19                    20 pkt

2.06                 Glaubert                     Filip                             SP Gronowo G.      2 pkt

 

Skok w dal                M         2007

 

3.19                 Stromski                     Karol                           SP 1                       47 pkt

Skok w dal                M         2006

 

Skok wzwyż              M         2008 i młodsi

 

130                  Rokoszny                   Bartosz                       SP 4                     141 pkt                                

 

Skok wzwyż              M         2007

 

120                  Bródka                       Dawid                         SP 12                    119 pkt

 

Skok wzwyż              M         2006

 

Rzut p. palantową    M         2008 i młodsi

 

35.00               Gawłowicz                  Błażej                          SP Zwierzno          86 pkt            

23.00               Lawęcki                      Wojciech                     SP Zwierzno           48 pkt

20.00               Jurewicz                     Błażej                          SP 1                       39 pkt

17.50               Perucki                       Filip                             SP 6                       31 pkt

16.00               Pawłoski                     Kacper                        SP 6                       27 pkt

13.00               Bródka                       Kacper                         SP 12                     18 pkt

12.00               Dzik                            Ksawery                      SP 6                       15 pkt

  5.40               Wojdyna                     Kamil                           SP 6                        0 pkt

 

Rzut p. palantową    M         2007

 

Rzut p. palantową    M         2006

 

32.00               Jankowski                  Michał                         SP 25                    55 pkt

21.00               Jeremicz                    Bartosz                       SP Nowica             29 pkt

 

 

sporządził:      Jacek Licznerski       


Słowa kluczowe:

DODAJ KOMENTARZ


koko szanel
2018-10-10 09:14:43
Panie Jacku - Dziękujemy że Pan jest))
maggi
2018-10-08 09:23:08
wyrazy podziwu i szacunku dla Pana Jacka - brawa za wszystko.
Obserwuje
2018-10-08 08:42:35
Również ukłony w stronę pana Licznerskiego. jeżeli ktoś się pomyli zawsze jest sprostowanie. Zabawa połączona z wynikami,dziecko już traktuje to jako zabawę na drugim planie i to jest normalne. Idą żeby sprawdzić swoje możliwości,czegoś się nauczyć a my rodzice ich mamy wspierać i tłumaczyć.
Jacek Licznerski
2018-10-08 07:29:15
Dziękuję za wszystkie uwagi, podpowiedzi i wyrazy szacunku. Wszystkim nam są one potrzebne. Pamiętajmy, że orkiestrę tworzą dzieci, rodzice, organizatorzy, sędziowie,...Pozwolę sobie nam wszystkim życzyć dużo radości na co dzień i do zobaczenia w czwartek. Powiedzcie innym o naszych zawodach.
Andrzej
2018-10-07 21:33:01
Jeśli rodzic widzi nieścisłości to reaguje poprawnie i mówi o nich . Każdy ma prawo się pomylić a jeśli chodzi o Pana Jacka to szacunek oczywiście się należy za organizację i cała resztę. Pozdrawiam
Obserwator
2018-10-07 21:05:40
Witam wszystkich Proszę zauważcie że Pan Jacek Licznerski to "człowiek orkiestra"większość sam organizuje uczy trenuje i jeszcze musi wpisywać szybko wyniki bo niektórym rodzicpm sie spieszy .Zobaczcie że ostatnie wyniki udostępnił o 4.40 rano a przecież nasze pociechy mają suę bawić a nie cz ytać wyniki Pozdrawiam wyrozumiałych
jacek Licznerski
2018-10-07 14:54:45
Szanowni Państwo! Z dużą troską oraz chęcią udoskonalania przebiegu naszych zawodów przeglądam komentarze. Wszystkie Państwa "komentatorów" pytania i uwagi chciałbym wyjaśnić i wytłumaczyć, ale proszę o osobisty kontakt, gdyż treści, które przeczytałem są dla mnie niejasne. Wolałbym konkretnie rozpoznać i ocenić wątpliwości.
Andrzej
2018-10-07 12:35:23
2013
Nene czery
2018-10-07 06:52:41
Andrzej, corka z ktorego rocznika jes t?
Andrzej
2018-10-06 20:53:05
Przejrzalem wyniki wszystkich dzieci na 60 m zarówno chłopców jak i dziewczynek .Niestety córka zawiedziona bo nie tak to powinno wyglądać .
Nene czery
2018-10-06 20:47:45
W niektórych biegach, startują dzieci z różnych roczników, stąd klasyfikacji te dzieci są zapewne zapisane pid innym rocznikiem
Andrzej
2018-10-06 19:37:12
Mała korekta . Córka była 3 a w jej biegu biegło 6 osób czyli w najgorszym wypadku powinno być 3 osoby za nią...cos tu jest nie tak
Obserwuje
2018-10-06 19:36:58
Skoro chlopiec dobiegajacy jako szosty moze miec czas lepszy od 3 innych chlopcow na 60 to chyba ktos zle po prostu powpisywal w karteczki... Moje dziecko tez ma inny wynik rzutu pileczka niz inne dziecko ktore nie rzucilo dalej :) ale bez paniki :) to jest zabawa, tylko nie pomagajmy pomylkowo ;) pozdrawiam
Andrzej
2018-10-06 19:29:48
Córka w swoim biegu była 3 i 2 dziewczynki za nią czyli logicznie myśląc w najgorszym wypadku powinna być 3 od końca patrząc na czas ( zakładając że reszta biegów na 60 m była szybsza niż jej.) A widzę że tak nie jest...
mama kacpra
2018-10-06 19:00:50
Kacper wrzucie piłeczka miał 16 m a biegu 60 m miał 10.48
mama kacpra
2018-10-06 18:56:57
witam serdecznie ale patzre że moj syn kacper pawłoski został ominiety ,a bral udził w biegu 60 m i rzyt piłeczk plantowa.

PARTNERZY NASZEGO SERWISU

do góry